Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (QFORTE)

QFORTE – “Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova”

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Numar de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: “ Sporirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Republica Moldova”
Perioada proiectului: 15/11/2020 – 14/11/2023

Pagină webhttps://qforte.usm.md/

Scopul proiectului QFORTE este de a contribui la integrarea mai profundă a Moldovei în Spațiul European de Învățământ Superior prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior. Grupurile țintă cheie ale proiectului sunt reprezentanții ministerelor responsabile cu învățământul superior; reprezentanți ai agențiilor pentru asigurarea calității, promotori Bologna la nivel național; șefi și manageri superiori ai universităților. Grupurile țintă secundare sunt directorii departamentelor de asigurare a calității, coordonatorii Bologna din instituțiile de învățământ superior, personalul operațional al asigurării calității.

Proiectul QFORTE urmărește să se asigure că opiniile sectorului universitar sunt luate în considerare la discuțiile de politici la nivel național privind asigurarea calității interne și externe. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de calitate și își propune să promoveze culturi instituționale de calitate.

Obiectivele specifice sunt:
OB1: Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova până în noiembrie 2023.
OB3: Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023
OB4: Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității până în noiembrie 2023.

Activităţile proiectului:
1) Dezvoltarea și avansarea cadrului legislativ național privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova;
2) Elaborarea și adoptarea strategiilor, manualelor și instrumentelor universitare de asigurare a calității la fiecare universitate din Moldova pentru a încorpora un model de asigurare a calității incluziv și responsabil în mediul universitar în conformitate cu obiectivele naționale;
3) Îmbunătățirea capacităților instituționale din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității

Rezultate:
R1. Procese de reformă declanșate la nivel național în Moldova în domeniul dezvoltării asigurării calității;
R2. Cadrul legislativ național avansat, modificări de reglementare efectuate cu privire la asigurarea calității în învățământul superior din Moldova și elaborată o platformă online pentru acreditare instituțională;
R3. Acreditarea instituțională internațională obținută de universitățile țărilor partenere.

Bugetul total al proiectului – 992.363,00 EUR

Perioada proiectului – 15/11/2020 – 14/11/2023

Parteneri:

 1. Universitatea de Stat din Moldova
 2. Academia de Studii Economice din Moldova
 3. Universitatea de Stat ”A.Russo” din Bălți
 4. Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul 
 5. Universitatea de Stat din Comrat
 6. Academia de Muzic, Teatru  și Arte  Plastice
 7. Universitatea de Studii Politice Europene Economice
 8. Agenția Națională de Asigurare  a Calității în Educație și Cercetare
 9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 10. Universitatea din Montpellier, Franța
 11. Universitatea din Salamanca, Spania
 12. Universitatea din Leipzig, Germania
 13. Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor (EPDRI), Slovenia
 14. Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est, Germania

Echipa QFORTE – ASEM
Coordonatorul institutional – dr. Rodica CRUDU,
rodika.krudu@gmail.com, +373 22 402 834;

Activități/ Publicații / Diseminare

QFORTE: Prima şedinţă a consorţiului / 19 februarie 2021

QFORTE: Vizita de studiu virtuală la Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est  (CEENQA) /GERMANIA 11-15 iunie 2021

QFORTE: A doua şedinţă a consorţiului / 3 septembrie 2021

QFORTE: Vizita de studiu la Universitatea din Montpellier, Franţa / 18-22 Octombrie 2021

QFORTE: A treia șednţă a consorţiului / 11 Martie 2022

QFORTE: Atelier de lucru, dedicat Politicilor naționale în dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității instituționale / 11 Martie 2022

QFORTE: A patra ședință a consorțiului / 07 Februarie 2023

QFORTE: Reuniunea Cluster / 17 Mai 2023

QFORTE: Simpozionului științifico-practic „Calitatea: realizarea potențialului competitiv” / 09 Noiembrie 2023

QFORTE: A cincea ședință a consorțiului / 14 Noiembrie 2023

QFORTE: Seminar „Evaluarea externă instituțională: realități și perspective” / 5 decembrie 2023