December 2019

Month

Numarul proiectului: 2019-3-BG01-KA105-077871 Instituție de coordonare: Cultural Heritage Institute Coordonator Instituțional ASEM: Olesea SIRBU Pagină web: ERASMUS+ “Youth digital skills for better activity and literacy” Durata: 01.02.2020 – 29.06.2020 Proiectul ERASMUS+ “Youth digital skills for better activity and literacy” CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS” „Aptitudini digitale pentru tineri pentru o...
Read More
Instituție de coordonare: Europa-Institut Saarland University Coordonator Instituțional ASEM: Alic BIRCĂ Pagină web: https://europainstitut.de/eastern-partnership-networking-forum Proiect comun între 21 de facultăți din universități din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Europa-Institut în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă din țările Parteneriatului Estic și Rusia” oferită de Oficiul Federal German de Externe. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei rețele comune, transfrontaliere...
Read More
Numarul proiectului: 609656-EPP-1-2019-1-MDEPPKA2-CBHE-SP Instituție de coordonare: Universitatea Tehnică a Moldovei Coordonator Instituțional: ASEM Site oficial: http://www.mhelm.utm.md/ Pagină web: https://bri.ase.md/moldova-higher-education-leadership-and-management-mhelm/ Durată: 2019 – 2023 THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE...
Read More