Serviciul Relații internaționale ia parte în mod activ la politica de internaționalizare a Academiei de Studii Economice din Moldova, pe care Universitatea o promovează şi dezvoltă în mod constant. Internaţionalizarea reprezintă o prioritate a societăţii contemporane și implicit a noastră, tocmai de aceea  un rol important în dezvoltarea relaţiilor internaţionale îl reprezintă activitățile întreprinse pentru cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior național, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice internaţionale.

Ariile prioritare de activitate în domeniul internaționalizării a Biroul Relații Internaționale sunt definite în felul următor:

 • Internaționalizarea acasă (de a incorpora internaționalizarea în sisteme și cultură a ASEM, respectiv abordările în sala de clasă, în campus sau în comunitatea academică, care ajută comunitatea universitară să dezvolte cunoștințele și înțelegerea internațională și competențe interculturale);
 • Internaționalizarea în străinătate (respective activitățile care necesită trecerea frontierelor, inclusive mobilitatea studenților, profesorilor și cercetătorilor, internaționalizarea programelor de studii);
 • Internaționalizarea cercetării (respectiv setul de acțiuni care să permită extinderea rețelelor de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) colaborative ale cercetătorilor din ASEM, să încurajeze formarea de consorții internaționale de cercetare sau aderarea la consorții deja existente și funcționale, să asigure un cadrul eficient de perfecționare a cercetătorilor din ASEM în acord cu noile tendințe în CDI);
 • Consolidarea prestigiului extern (respectiv setul de acțiuni care să permită creșterea vizibilității internaționale a ASEM și să permită universității să se poziționeze ca lider regional, Europa de Est și Parteneriatul Estic, în învățământul superior economic).

Olesea MADAN, șef serviciul

RESPONSABILITĂŢI:

 • Organizarea activităţii serviciului conform planului de lucru, urmăreşte și răspunde de exercitarea funcțiilor și respectarea disciplinei muncii de către colaboratori
 • Realizarea deciziilor Senatului și ale Rectorului în ce privește relațiile cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Securitate și Informații, Biroul Migrație și Azil, ambasade, reprezantanțe ale organizațiilor internaționale
 • Prezentarea informației și dărilor de seamă privind situația studenților internaționali la Ministerul Afacerilor Interne
 • Contribuie la realizarea  de parteneriate universitare cu universitati similare din străinătate
 • Organizarea informării cadrelor didactice ASEM despre programe și manifestări. Întocmește și prezintă informații, rapoarte despre perfecționarea cadrelor didactice în străinătate
 • Acordarea suportului la integrarea studenților internaționali;
 • Crearea, menținerea si dezvoltarea relațiilor cu studenții;
 • Asumarea responsabilității pentru rețeaua agenților de regiuni, cultivarea relațiilor, monitorizarea performanței și rezolvarea problemelor.

E-mail:  madan.olesea@ase.md
Telefon: (+373) 22 402-743


Ilona GLOBENCO, specialist

RESPONSABILITĂŢI:

 • Coordonarea şi extinderea activităților de colaborare cu pertenerii ASEM;
 • Iniţierea, negocierea şi pregătirea pentru semnare a acordurilor de cooperare internaţională ale ASEM cu universităţi, instituţii, societăţi, fundaţii şi organizaţii din străinătate;
 • Informarea comunităţii academice privind oportunităţile de participare la programe internaționale de mobilitate academica a studenților și cadrului didactic/administrativ;
 • Oferirea de support și consultanță în documentarea studenților si cadrului academic/administrativ pentru realizarea mobilitatilor academice;

E-mail: globenco.ilona@ase.md 
Telefon: (+373) 22 402-834


Valeria CEAGLEI, specialist

RESPONSABILITĂŢI:

 • Promovarea serviciilor educaționale în întreaga rețea globală;
 • Coordonarea activităților internaționale de recrutare a studenților în regiunea țintă;
 • Reprezentarea ASEM la târguri și alte evenimente conexe și găzduirea sesiunilor de informare regionale;
 • Acordarea suportului la integrarea studenților internaționali;
 • Crearea, menținerea si dezvoltarea relațiilor cu studenții;
 • Documentarea şi legalizarea şederii studenţilor, cursanţilor internaţionali, profesorilor şi cercetătorilor invitaţi;

E-mail: ceaglei.valeria@ase.md
Telefon: (+373) 22 402-743