Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+ (studenți)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ASEM!!!

Se lansează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2019 – 2020 (semestrul II).

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
Detalii:

Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului și susținerea unui interviu.

Dosarele trebuie expediate la adresa Biroului Relații Internaționale, international@ase.md în format PDF și depuse personal.

Data limită: 25 Octombrie 2019

Informaţii suplimentare:
old.ase.md
Serviciul Relaţii Externe ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 706
Tel. 022402743, international@ase.md

Oportunitățile de mobilitate sunt disponibile după cum urmează:
Nr. Universitatea gazdă Domeniul/specialitatea Ciclul de studii Numărul de burse Perioada și durata
1.

D. A. Tsenov Academy of Economics
Bulgaria

Toate domeniile oferite de universitate Licență
Master
2 Semestrul II al anului academic 2019-2020
Durata – 4 luni
2.

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Germania

Toate domeniile oferite de universitate Licență
Master
4 Semestrul II al anului academic 2019-2020
Durata – 4 luni
3.

Academia de Studii Economice din București
România

Toate domeniile oferite de universitate Licență 2 Semestrul II al anului academic 2019-2020
Durata – 4 luni
3.

Academia de Studii Economice din București
România

Toate domeniile oferite de universitate Licență 2 Semestrul II al anului academic 2019-2020
Durata – 4 luni
4.

European Humanities University,
Vilnius, Lithuania

Toate domeniile oferite de universitate Licență
Master
1 Semestrul II al anului academic 2019-2020
Durata – 4 luni
Oferta urmează a fi completată!