Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia 16-20 Septembrie 2019

În perioada 16 – 20 septembrie 2019, reprezentanții ASEM, împreună cu reprezentanți ai universităților partenere din Republica Moldova au participat într-o vizită de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, care este o activitate din cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Universitatea Catolică din Louvain este o instituție cu tradiții (experiență de peste 600 ani). Această universitate are 14 facultăți, 21 de centre de cercetare științifică, 203 programe de formare continuă, 26 de cursuri deschise MOOCs, 237 programe de licență și masterat, o Comunitate de 162 460 alumni.

În cadrul acestei vizite au fost prezentate activități de management al programelor de perfecționare continuă sub mai multe aspecte:

  1. Colaborarea cu angajatorii, care au posibilitatea să participe la elaborarea programelor de formare și perfecționare cu recomandări și solicitări.
  2. Procesul de planificare a costurilor pentru programele de perfecționare.
  3. Conlucrarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității, inclusiv sub aspect metodic.
  4. Marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL.
  5. Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de instruire.
  6. Recunoașterea programelor LLL și integrarea în sistemul de credite transferabile.
  7. Colaborarea universitară în procesul de elaborare a programelor complexe comune, (spre exemplu între Université catholique de Louvain, LIEGE Université și Université Libre de Bruxelles).
  8. Modalitatea de colaborare a expertului (cadrului universitar) cu centrul de formare continuă LLL.

Menționăm faptul că proiectul se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL), incluziv și receptiv, ca fiind acel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune consolidată în sistemul universitar din Republica Moldova.