Conferința de lansare a proiectului și Workshop Internațional pe tematica dezvoltării în domeniul învățării continue 20-21 Martie 2019

Lansare proiectului COMPASS (Nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) a avut loc pe  20 Martie 2019 în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova. Concomitent cu lansarea proiectului a avut loc și Workshop-ul internațional privind învățarea continuă în cadrul universităților din Moldova.

Workshop-ul internațional a adunat peste 100 de participanți, inclusiv cca. 30 de reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, Consiliul Rectorilor, Ministerul Educației, autoritățile publice și experții UE, precum și un număr maxim de părți interesate din Moldova din afara parteneriatului.

Atelierul a analizat stadiul de dezvoltare al LLL în Moldova, validarea învățării anterioare (VPL), inclusiv formală și informală; aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL; formarea continuă a personalului academic. S-a acorda o atenție suplimentară încurajării unui dialog politic de formularea a recomandărilor pentru elaborarea Strategiei Naționale cu privire la Învățarea Continuă.

Grupurile țintă: reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; Promotori Bologna la nivel național; managerii de rang înalt ai universităților, directorii ULLL, personalul operațional ULLL.