A treia întilnire de consorțiu 09 Februarie 2021

Academia de Studii Economice din Moldova, coordonatorul de granturi al proiectului Erasmus + “TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS, Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, a organizat online Întâlnirea consorțiului din 09 februarie 2021 cu toate instituțiile partenere implicate în proiect.

Principalul punct al discuției a fost – etapa de implementare a proiectului COMPASS: Raport de progres. Dr. Olesea SIRBU a prezentat situația actuală cu privire la toate pachetele de lucru. Discursul de bun venit a fost, de asemenea, de la Biroul Național Erasmus + reprezentat de c[tre Claudia MELINTE.

Partenerii au fost comunica’i referitor la primirea autorizației de la EACEA privind extinderea proiectului COMPASS pe timp de un an.

S-a decis că liderii Pachetelor de Lucru și liderii de activitate sunt cei responsabili de realizarea activităților din cadrul respectivului Pachet de Lucru și trebuie să introducă activitățile care trebuie sa fie realizate de parteneri in termenele limită în planul operațional. Întâlniri separate trebuie să fie organizate de către liderii pachetelor de lucru cu participarea co-liderilor, liderilor de activitate și grupurilor de lucru pentru a discuta în detaliu activitatea și termenele limită.

Toate rezultatele și activitățile trebuie să fie finalizate până în noiembrie 2021 pentru a începe pilotarea și exploatarea rezultatelor de proiect în timpul celui de-al patrulea an, pentru a primi feedback de la experții Uniunii Europene, consiliul consultativ și altor părți interesate implicate în proiect.