A doua întilnire de consorțiu 16 Septembrie 2020

Academia de Studii Economice din Moldova, coordonatorul de proiect  Erasmus + “TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS”, Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, a organizat Întâlnirea de consorțiu online la data de 16 septembrie 2020 cu toate instituțiile partenere implicate în proiect.

Principalul punct al discuției a fost – etapa de implementare a proiectului COMPASS: Raport de progres. Dr. Olesea SIRBU coordonat de proiect a prezentat situația actuală cu privire la toate pachetele de lucru.

Participanții la întâlnire, Nadejda Velișco, MECC; Carmen Royo, Isabell Grundschober etc. au vorbit despre rezultatele primei etape a proiectului și au subliniat termenele limită pentru următoarele activități: aprobarea Regulamentelor instituționale LLL, strategiilor și planului de acțiune pentru dezvoltarea ULLL, programele LLL dezvoltate de instituțiile din cadrul Școalii de vară online și alte subiecte.